Železná - čištění VT

Železná - čištění VT

Čištení vodního toku v obci Železná.

Investor: Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy

Vyhledávání