Čím se zabýváme

 

Vodohospodářské stavební práce

 • Úpravy a údržba vodních toků
 • Výstavba a opravy jezů, stupňů, hrází a výpustních zařízení
 • Čištění vodních toků a nádrží, odbahnění rybníků
 • Odstraňování povodňových škod
 • Stavby a rekonstrukce mostů
 • Výstavba odvodňovacích zařízení, propustí, trativodů a jímek
 • Výstavba a rekonstrukce opěrných zdí a dlažeb z lomového kamene
 • Výstavba opěrných zdí z drátokošů (gabionů) a ztraceného bednění
 • Kompletní dodávky a opravy vodovodů a kanalizací

 

Práce bagrem MenziMuck 6000 T2 mobil

 • Zemní práce jakéhokoli rozsahu, terénní úpravy pozemků, svahování, výkopové práce
 • Čištění koryt vodních toků, odbahnění rybníků
 • Práce v bahnitém a nepřístupném terénu

 

Ostatní stavební práce

 • Rekonstrukce a demolice objektů
 • Kácení stromů a prořezávky dřevin i ve ztížených podmínkách
 • Zakládání nových travních ploch a výsadba dřevin
 • Výstavby komunikací, chodníků a odstavných ploch

Vyhledávání

© 2006-14 Všechna práva vyhrazena.